Advisory Services


ZurLa Real Estate Partners denkt graag strategisch met u mee over het beheer en de optimalisatie van uw vastgoedportefeuille en adviseert ook over eventuele nieuwe investeringen of desinvesteringen. Daarnaast zijn we actief op het gebied van taxaties. Kortom een full service real estate adviseur.

Strategisch Vastgoedadvies


Uw vastgoedportefeuille is constant in beweging. Dat kan zijn door nieuwe investeringen of juist desinvesteringen of de wijze waarop u gefinancierd bent. Het kan ook betekenen dat het risicoprofiel van uw portefeuille toe is aan verandering. ZurLa Real Estate Partners heeft de expertise en ervaring om uw vastgoedportefeuille te optimaliseren door u te adviseren over:

-    structurering en financiering van uw portefeuille met behulp van buy-hold-sell en scenario analyses;

-    rendementsberekeningen;

-    uitbreidings- of verkoopmogelijkheden van uw portfolio;

-    heronderhandeling van bestaande huurcontracten;

-    adviseurskeuze voor professionele juridische, fiscale, technische en financiële ondersteuning.

Taxaties


Het taxeren van onroerend goed is per object specifiek. Geen enkele taxatie is hetzelfde. Hier zijn we ons terdege van bewust. Er kunnen verschillende redenen zijn om uw vastgoedbelegging te taxeren. Duidelijk is dat u inzicht wil krijgen in de waarde van het object. Via collegiale samenwerkingen van ZurLa Real Estate Partners verkrijgt u een onafhankelijke en uitgebreide waardebepaling van één gecertificeerde vastgoedadviseur. In onze taxaties wordt professionele kennis gekoppeld aan marktvisie. Het vaststellen van de waarde is specialistenwerk en vergt een gedegen kennis van de markt, alsmede juridische en bouwtechnische aspecten. Onze ervaring staat garant voor een juiste en accurate waardering van uw onroerende zaken.